تاریخ : پنج شنبه, ۱۶ آذر , ۱۴۰۲ 25 جماد أول 1445 Thursday, 7 December , 2023

غرب،روسیه،سیاست

۲۰۲۲: پایانِ پایان تاریخ

۲۰۲۲: پایانِ پایان تاریخ

در سال 1989، "قرن 20 کوتاه" با "پایان تاریخ" به پایان رسید - پیروزی جهان سرمایه داری غرب بر پروژه سوسیالیستی شوروی. در آن زمان حتی یک کشور یا جامعه‌ای در جهان باقی نمانده بود که یک جایگزین جهانی در قالب دیدگاه خود در مورد سازماندهی اقتصاد، جامعه و نظام سیاسی ارائه دهد. بلوک شوروی خود را منحل کرد. بخش قابل توجهی از آن به سرعت در ناتو و اتحادیه اروپا ادغام شد. دیگر بازیگران اصلی جهان خیلی قبل از پایان جنگ سرد شروع به ادغام ارگانیک در سیستم جهانی غرب محور کردند.