تاریخ : چهارشنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۲ 12 ذو القعدة 1444 Wednesday, 31 May , 2023

غرب،روسیه،سیاست

۲۰۲۲: پایانِ پایان تاریخ

۲۰۲۲: پایانِ پایان تاریخ

در سال 1989، "قرن 20 کوتاه" با "پایان تاریخ" به پایان رسید - پیروزی جهان سرمایه داری غرب بر پروژه سوسیالیستی شوروی. در آن زمان حتی یک کشور یا جامعه‌ای در جهان باقی نمانده بود که یک جایگزین جهانی در قالب دیدگاه خود در مورد سازماندهی اقتصاد، جامعه و نظام سیاسی ارائه دهد. بلوک شوروی خود را منحل کرد. بخش قابل توجهی از آن به سرعت در ناتو و اتحادیه اروپا ادغام شد. دیگر بازیگران اصلی جهان خیلی قبل از پایان جنگ سرد شروع به ادغام ارگانیک در سیستم جهانی غرب محور کردند.

برچسب ها
آفریقا،روسیه آمریکا،روسیه،تحریم ارمنستان،باکو،ترکیه،ایران افغانستان،طالبان،قدرت اوراسیا،ایران،تجارت اوکراین،آمریکا،روسیه اوکراین،روسیه،آمریکا،جنگ اوکراین،روسیه،جنگ ایران،آذربایجان ایران،اوکراین،روسیه ترکیه،زلزله ترکیه،زلزله،امنیت خبر،اوراسیا روسیه،اعراب،اوکراین روسیه،اوکراین،آمریکا روسیه،ایبورسک روسیه،ایران روسیه،ایران،اتحاد روسیه،ایران،تجارت روسیه،تاجیکستان روسیه،خاورمیانه روسیه،خاورمیانه،آفریقا روسیه،دریای سرخ روسیه،سند،سیاست روسیه،سیاست خارجی غلات،روسیه،اوکراین قزاقستان،ازبکستان قزاقستان،انتخابات نفت،روسیه،آذربایجان هند،چین،بالون چین،آمریکا چین،آمریکا،بالن چین،اوکراین،جنگ،ر.سیه چین،ایران چین،ایران،رئیسی چین،ایران،عربستان چین،ترکیه،روسیه،آسیای مرکزی چین،روسیه چین،روسیه،اوکراین چین،روسیه،ایران چین،هند چین،هند،عربستان چین،هژمونی،غرب چین،پاکستان،هند،هسته ای گروه20،هند،روسیه