تاریخ : چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ 1 رمضان 1444 Wednesday, 22 March , 2023

چین،اوکراین،جنگ،ر.سیه

راهکارهای چینی برای «بحران اوکراین»

راهکارهای چینی برای «بحران اوکراین»

پیشنهاد این کشور در خصوص استفاده از راهکارهای سیاسی برای حل بحران اوکراین شاید جدی ترین اقدام به منظور ارائه راهکار برای نزاعی باشد که دو قدرت بزرگ نظیر روسیه و آمریکا در طرفین آن صف آرایی کرده اند و در این میان تاکید چین به عنوان یکی قدرت‌های بزرگ جهانی بر استفاده از راهکارهای سیاسی برای کنترل این بحران و ارائه پیشنهاد‌ها در این زمینه امری بسیار مهم ارزیابی می‌شود. متن حاضر ترجمه‌ی مستقیم از چینی به فارسی سندی است که از سوی چین به منظور یافتن راهکاری برای حل بحران اوکراین منتشر شده است.

برچسب ها
آفریقا،روسیه آمریکا،روسیه،تحریم ارمنستان،باکو،ترکیه،ایران افغانستان،دولت،حکومت افغانستان،طالبان،قدرت اوراسیا،ایران،تجارت اوکراین،آمریکا،روسیه اوکراین،روسیه،جنگ ایران،اوکراین،روسیه ترکیه،زلزله ترکیه،زلزله،امنیت خاورمیانه،اروپا،بحران خبر،اوراسیا روسیه،اعراب،اوکراین روسیه،اوکراین،آسیای مرکزی روسیه،اوکراین،آمریکا روسیه،اوکراین،جنگ روسیه،اوکراین،هسته ای روسیه،ایبورسک روسیه،ایران روسیه،ایران،اتحاد روسیه،ایران،تجارت روسیه،ایران،جنگنده روسیه،ایران،نفت روسیه،تاجیکستان روسیه،خاورمیانه،آفریقا روسیه،دریای سرخ قزاقستان،انتخابات نفت،روسیه،آذربایجان هند،رشد،توسعه هند،چین،بالون چین،آمریکا چین،آمریکا،افول چین،آمریکا،بالن چین،ایران چین،ایران،رئیسی چین،ایران،روسیه چین،ایران،عربستان چین،ترکیه،روسیه،آسیای مرکزی چین،دموکراسی چین،روسیه،ایران چین،هند چین،هند،عربستان چین،هژمونی،غرب گروه20،هند،روسیه