روسیه بیشترین آسیب را از کاهش قیمت نفت می بیند

روسیه بیشترین آسیب را از کاهش قیمت نفت می بیند

به نظر نمی رسد قیمت های جهانی نفت به زودی تقویت شوند و بدین ترتیب کرملین نیاز به طرح جدیدی برای بخش انرژی روسیه دارد که هم تحریم ها و هم دوره جدید انرژی های ارزان را در برگیرد. کاهش رشد اقتصاد جهانی با محوریت چین و تولید، مهم ترین عوامل سقوط قیمت نفت در اروپا و آمریکا هستند.

ترکیه پس از سه دوره حکومت حزب عدالت و توسعه

ترکیه پس از سه دوره حکومت حزب عدالت و توسعه

ترکیه که تا چندی پیش، بیشتر به عنوان یک قدرت و اقتصاد در حال خیز (Emerging/Rising Power)، کشوری با اقتصادی تازه صنعتی شونده (NIC) و یکی از معدود دموکراسی های جهان اسلام مورد توجه پژوهشگران سیاست بین الملل، اقتصاد بین الملل و مطالعات توسعه قرار داشت؛ گرچه هنوز این جایگاه را از دست نداده اما در ماه های اخیر به دلیل سیاست هایش در قبال داعش و شکست در تشکیل دولت ائتلافی، توجه رسانه ها را به خود جلب کرده و بازار گمانه زنی ها در مورد آیندۀ سیاست داخلی و خارجی ترکیه داغ شده است.

نگاهی به نمایشگاه هوایی ماکس 2015 روسیه: موفقیت یا بزرگ نمایی؟

نگاهی به نمایشگاه هوایی ماکس 2015 روسیه: موفقیت یا بزرگ نمایی؟

نمایشگاه هوایی ماکس 2015 در روسیه، علاوه بر آنکه اهمیت اقتصادی زیادی برای روسیه دارد، با حضور هیات­ های سیاسی و نظامی از کشورهایی مانند چین، ایران، اردن، عربستان سعودی و مصر اهمیت تبلیغاتی و سیاست بین­ المللی بسیار بیشتری یافت. در این نوشته نگاهی اجمالی داریم به محصولات ارائه شده در این نمایشگاه و تحلیل نتایج و دستاوردهای آن برای روسیه؛ نتایجی که از نظر برخی تنها بزرگ نمایی است و از نظر برخی دیگر گام­ های اولیه اما بسیار مهم برای کسب دستاوردهای بزرگ اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای ...

 
 
 
 
 
 
 
Image Map