تاریخ : جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ 13 محرم 1446 Friday, 19 July , 2024

هشدار نظمیه نسبت به گسترش فعالیتهای جاسوسی عوامل شوروی در ایران

  • ۰۱ شهریور ۱۴۰۱ - ۹:۳۷
هشدار نظمیه نسبت به گسترش فعالیتهای جاسوسی عوامل شوروی در ایران
مقام عالی ریاست محترم تشکیلات کل نظمیه مملکتی

ضمن مرقومه محترمه نمره ۷۰۷ که مقرر فرموده اند روسها به وسایل مختلفه برای پیشرفت مرام کمونیستی مشغول تبلیغات هستند و از قرار اوراقی هم تهیه کرده اند که در ولایات بین کارگران و دهاقین توزیع نمایند و مقرر گشته است به وسیله مامورین مخفی، عملیات و پروپاگاندهای مضره آنها را عقیم گذارده، عمال و کارکنان آنها را تحت نظر قرار داده عرض برسد. محترمه معروض می دارد، به طوری که سوابق آمر در اداره جلیله کل تشکیلات نظمیه مملکتی موجود است، اولا اساس تأسیس شعبات تجارتی و موسسات شوروی در نقاط ایران و آذربایجان در روی همین موضوع است و جز پیشرفت تبلیغات و استخبارات غیره مقصود دیگری را ندارند. چنانچه همواره درصدد هستند، موسسات خود را توسعه داد غالبا با استخدام مستخدمین، اعم از مسلمان و مسیحی و اتباع شوروی در ایران و تطمیع آنان با حقوقهای کافی به مقاصد خود نایل آیند، ولی به طوری که تاکنون به تجربه رسیده و محسوس است افکار و عملیاتشان در آذربایجان چندان مؤثر واقع نشده، گرچه غالب مستخدم مؤسسات مزبور، اشخاص بی بضاعت بوده و از نقطه نظر استیصال و تامین معاش خود ظاهرا مجبور هستند، همواره مطیع اراده آنان بوده باشند، ولی در اثر مراقبتهایی که در اطراف امر به عمل می آید، عملیات سوئی علنا مشهود نگردیده ولی بدیهی است، نمی توان کاملا نسبت به آنها مطمئن شد. از طرفی هم اغلب روسا و معاونین و عمال مهم موسسات شوروی از اعضای منتخبه (گپائو) اداره سیاسی دولتی شوروی هستند که در ظاهر ماموریت آنان رشته تجارت، ولی باطنا مامور سیاسی و سمت مبلغی و استخباری دارند. به علاوه تأسیس شعبات پرس آذنفت و بروپرس و شرق، در نقاط مختلف آذربایجان، بهترین وسیله تماس و اصطکاک متصدیان مزبور با اهالی است. چنانچه رؤسا و معاونین مذکور غالبا به عنوان سرکشی و بازدید قسمتهای مربوطه متناوبا به نقاط مختلفه که جالب توجه است، ایاب و ذهاب دارند و ضمنا مرجع اصلی آنان قنسولگریهای شوروی است که در بعضی از ولایات و خود تبریز دایر است و اغلب در کلوپ اتباع شوروی که از چندین سال پیش در تبریز تاسیس گردیده، در مواقع خصوصی و غیره راجع به پیشرفت مرام خود پاره ای مذاکرات و تظاهراتی می نمایند که برای جلوگیری آن نیز راپرتهای متعددی به عرض رسیده، ولی اقدامی که مؤثر شود به عمل نیامده و کما فی السابق وضعیت کلوپ مزبور به حال خود باقی است و مطابق اطلاع حاصله اخیر، اسم (کپائو) را در ایران تغییر داده و به نام «دوپر» اداره استخبارات سیاسی نامیده و مقصودشان اینست که به وسیله تشکیلات مزبور در ایران بین کارگران و کارفرمایان و اغنیا و فقرا اختلافاتی تولید نموده و عقاید مضره خود را در قلوب توده جماعت رسوخ داده، استفاده کند. در این صورت و برای جلوگیری از این نوع جریانات بهترین وسیله آنست که دستور لازم به نمایندگان دولت شاهنشاهی ایران مقیم روسیه صادر گردد اشخاصی را که مامورین شوروی به عناوینی به ایران تبعید و ممکن است در بین آنها اشخاصی پیدا شوند که دارای ماموریتهای مخصوص بوده باشند به طور کلی هویت و سوابق انها را تحت مطالعه قرار داده و به محض ورود آنها به ایران به وسایل مقتضیه اطلاع دهند تا مامورین مربوطه بتوانند از روی بصیرت مراقب آنها باشند.

نویسنده

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=6164
  • منبع : ایراس
  • 934 بازدید

برچسب ها