تاریخ : دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳ 7 شوال 1445 Monday, 15 April , 2024

راه اندازی خطوط هوایی بین ایران و جمهوری سوسیالیستی شوروی

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۰۲
راه اندازی خطوط هوایی بین ایران و جمهوری سوسیالیستی شوروی
مقامات دولت ایران در پی تأسیس خطوط هوایی مناسبی بودند که به لحاظ خدمات حمل و نقل پستی و مسافری، برای کشور نیز مزایایی داشته باشد. بدین منظور در آغاز، امتیاز خدمات هوایی داخلی ایران به شرکت آلمانی یونکرس داده شد. شرکت یونکرس اولین خط خود را در فوریه ۱۹۲۷ / اسفند ۱۳۰۵، و دومین خط را در ماه مارس تأسیس کرد. در نوامبر همان سال، دولت شوروی نیز با این شرکت پیمانی منعقد کرد که به موجب آن از ۱ مه ۱۹۲۷ / ۱۰ اردیبهشت ۱۳۰۶، یک خط هوایی منظم بین مسکو و تهران ارتباطی پستی هوایی میان این دو پایتخت برقرار می کرد.

در پی این پیمان، در ایران نیز هیئت وزرا در جلسه ۲۹ آبان ۱۳۰۶، مواد پروتکلی را تصویب کردند که قرار بود «از طرف وزارت امور خارجه و وزارت پست و تلگراف با سفارت کبرای شوروی در باب اتصال خطوط هوایی پستی و مسافری و تجارتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و مبادله پستی بین المللی منعقد گردد.» این پروتکل را فتح الله پاکروان، کفیل وزارت امور خارجه، و قاسم صوراسرافیل، کفیل وزارت پست و تلگراف، به نمایندگی از سوی دولت ایران با نمایندگان اتحاد شوروی، در ۱ آذر ۱۳۰۶، امضا کردند. مواد پروتکل عبارت بودند از:

ماده اول – دولت ایران از طرفی و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر موافقت می نمایند که برای توسعه ارتباطات تجارتی و مسافری و پستی بین ایران و اتحاد شوروی و مبادله پستی بین المللی، خطوط هوایی ایران و شوروی بین بندر پهلوی و بادکوبه متصل گردد.

ماده دوم – برای این مقصود دولت ایران با آئروپلانهای کمپانی اکروزدوخ پست، طیرانهای منظم از بادکوبه به پهلوی و بالعکس را اجازه داده و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز با آئروپلانهای کمپانی که رابطه هوایی پستی و مسافری را در ایران دایر کرده و این امور را به موجب قرارداد مخصوصی با دولت ایران انجام می دهد و کمپانی مزبور، کمپانی یونکرس است، طیرانهای منظم در همان خط، یعنی از پهلوی به بادکوبه و بالعکس را اجازه می دهد.

ماده سوم – دولتین موافقت می نمایند که در مسائل راجع به تسهیل رسومات گمرکی و ویزا. و صدور ویزاهای ماهیانه برای چند مرتبه به آسمان پیمایان و مکانیسینها و معافیت ماشینها و متفرعات آنها از عوارض گمرکی، همه نوع مساعدت قانونی درباره کمپانیهای فوق الذکر ابراز نمایند.

ماده چهارم – ماشینها و متصدیان، پرسنل، آنها مطیع قوانین و مقررات مملکتی خواهند بود که در خاک آن پرواز کنند یا اقامت نمایند. ضمنا ماشینهای اکروزدوخ پست در ایران دارای همان شرایط مساوی خواهند بود که ماشینهای بونکرس در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارا می باشند.

ماده پنجم – دولتین به طور متقابل به ماشینهای کمپانیهای فوق الذکر مطابق انتخاب خود، میدانهای طیاره واگذار می نمایند. ضمنا برای آئروپلانهای شوروی در پهلوی همان میدان طیاره ای که برای کمپانی یونکرس است، واگذار خواهد شد.

✍️ منبع: رقابت شوروی و انگلیس در ایران:منشورگرکانی

💠 تهیه شده در تحریریه ایراس

نویسنده

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=5320
  • نویسنده : بهنام علمی
  • منبع : ایراس
  • 1040 بازدید

برچسب ها